شان همراه آموزشی کتاب های درسی سازمان پژوهش

شان: همراه آموزشی کتاب های درسی سازمان پژوهش توزیع کتاب درسی وزارت آموزش و پرورش تقویت خلاقیت دانش آموزان

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی دادگاه آمریکایی تبعه ایرانی را به 25 سال حبس محکوم کرد

دادگاهی در آمریکا یک تبعه ایرانی را به اتهام خرید تجهیزات موشک‌های زمین به هوا و هواپیما جهت دولت کشور عزیزمان ایران و نقض تحریم‌های آمریکا به 25 سال حبس محکوم

دادگاه آمریکایی تبعه ایرانی را به 25 سال حبس محکوم کرد

دادگاه آمریکایی تبعه ایرانی را به 25 سال حبس محکوم کرد

عبارات مهم : ایران

دادگاهی در آمریکا یک تبعه ایرانی را به اتهام خرید تجهیزات موشک های زمین به هوا و هواپیما جهت دولت کشور عزیزمان ایران و نقض تحریم های آمریکا به 25 سال حبس محکوم کرد.

به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، لورتا پرسکا قاضی دادگاه منهتن در حکمی که بنابر قانون فدرال کمترین مجازات جهت این جرم در نظر گرفته شده است به اتهام تلاش جهت خرید موشک های زمین به هوا و هواپیما جهت کشور عزیزمان ایران ،رضا اولنگیان،57 ساله را به 25 سال حبس محکوم کرد.

این در حالی بود که دادستان از قاضی در خواست کرده بود تا محکومیت سنگین تری را علیه این تبعه ایرانی صادر کند. ولی قاضی این پرونده در تصویر العمل به این در خواست اعلام کرده بود که صدور محکومیت سنگین تر را مهم نمی داند.

دادگاه آمریکایی تبعه ایرانی را به 25 سال حبس محکوم کرد

واژه های کلیدی: ایران | ایرانی | دادگاه | هواپیما | آمریکایی | اخبار سیاست خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs