شان همراه آموزشی کتاب های درسی سازمان پژوهش

شان: همراه آموزشی کتاب های درسی سازمان پژوهش توزیع کتاب درسی وزارت آموزش و پرورش تقویت خلاقیت دانش آموزان

گت بلاگز علمی پزشکی توزیع سراسری فهرستگان به مدارس سراسر کشور ، توزیع فهرست کتاب‌های مناسب دانش آموزان به همراه کتاب درسی

معاون دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی شرکت پژوهش گفت: امسال توزیع فهرستگان همراه با کتاب درسی در مدارس کشور انجام می‌شود.

توزیع سراسری فهرستگان به مدارس سراسر کشور ، توزیع فهرست کتاب‌های مناسب دانش آموزان به همراه کتاب درسی

فریبا کیا معاون دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی شرکت پژوهش در گفت وگو با خبرنگار حوزه آموزش و پرورشگروه علمی پزشكی گروه تحریریه سایت جوان؛ در مورد توجه به توزیع کتاب های کمک درسی استاندارد جهت دانش آموزان بیان کرد: هر سال شرکت پژوهش جهت صرفه جویی در وقت و به گزینی کتاب های موجود، بعد از بررسی های ۲۰۰ متخصص به تفکیک دوره های متفاوت تحصیلی، کتاب های استاندارد را معرفی می کنند.
وی با بیان اینکه دسته بندی کتاب ها به ۲ شکل انجام می شود، ادامه داد: کتاب ها تحت عنوان کتابنامه رشد به طور الکترونیکی روی سایت رشد بارگذاری می شود، همچنین مجموعه مختصری با درجه بندی سطح کیفی در مجلدی تحت عنوان فهرستگان ارائه می شود که امسال جهت دومین بار این مجلد در مدارس توزیع خواهد شد که فهرستی نیز از فیلم های رشد و لوح فشرده آموزشی در آن جای دارند.

عبارات مهم : همراه

معاون دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی شرکت پژوهش گفت: درجه کیفی کتاب ها مبتنی بر تقویت خلاقیت، پرسشگری، کیفیت آموزشی، به روز رسانی اطلاعات و جلوگیری از منفعل شدن دانش آموزان سنجیده می شود.
وی اظهار کرد: سال گذشته بازخوردهای خوبی از استان های کشور دریافت کردیم و امسال درنظر داریم تا همراه با توزیع کتاب های درسی در مدارس این فهرستگان ارائه شده است و یک نسخه از آن در مدارس وجود داشته باشد.
کیا با بیان اینکه این منابع آموزشی در کنار برنامه درسی قرار دارند، تصریح کرد: در صورت تشخیص معلم به کتاب های غیررسمی، این کتاب ها که مباحث متفاوتی دارند به دانش آموزان توصیه می شود و اضطراری در استفاده آن ها نیست.
وی یادآور شد: سیاست های تشویقی نیز جهت این گروه از کتاب ها درنظر گرفته شده است و تجهیز کتابخانه ها و برگزاری نمایشگاه کتاب مدارس با توجه به این فهرست انجام می شود.
انتهای خبر /

واژه های کلیدی: همراه | آموزشی | کتاب های درسی | سازمان پژوهش | توزیع کتاب درسی | وزارت آموزش و پرورش | تقویت خلاقیت دانش آموزان |

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs